Tổng số người truy cập

Hoạt động tháng 4/2019 của Thường trực HĐND tỉnh

[08/05/2019]

Trong tháng 4/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã tập trung thực hiện một số hoạt động như: tổ chức kỳ họp thứ 11 (bất thường) - HĐND tỉnh khóa IX; thực hiện giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác quản lý các Khu di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh và việc quy hoạch, xây dựng triển khai thực hiện các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND tỉnh thực hiện 05 chuyên đề giám sát, khảo sát theo kế hoạch đã đề ra.

Thường trực HĐND tỉnh họp dự kiến thời gian, nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 - HĐND tỉnh khóa IX

[08/05/2019]

Ngày 06/5/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp dự kiến thời gian, nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 - HĐND tỉnh khóa IX. Ông Trần Trí Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Đặng Thị Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Lâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp xem xét, thảo luận dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

[04/05/2019]

Ngày 03/5/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức phiên họp để nghe Đoàn giám sát báo cáo kết quả công tác giám sát và nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông tại Công an huyện Duyên Hải, Công an thị xã Duyên Hải và Công an tỉnh; ông Nguyễn Hiền Tuấn, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; tham dự phiên họp có thành viên Ban Pháp chế, đại diện lãnh đạo: các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Công an huyện Duyên Hải, Công an thị xã Duyên Hải, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer theo Kết luận số 01-KL/TU ngày 16/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[02/05/2019]

Vừa qua, Đoàn giám sát Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Sơn Tươi, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn giám sát gồm: Ủy viên Ban Dân tộc, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiến hành giám sát trực tiếp tại Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, giám sát qua báo cáo đối với Ban Dân tộc tỉnh về chuyên đề công tác quản lý nhà nước về phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer theo Kết luận số 01-KL/TU ngày 16/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2016 - 2019

[26/04/2019]

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2016 - 2019 tại UBND huyện Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành và Duyên Hải. Ông Phạm Quốc Dũng - Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; các thành viên Đoàn giám sát gồm các Ủy viên Ban KT-NS, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Hoạt động I năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

[25/04/2019]

Quý I/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, cho ý kiến đối với những văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và chuẩn bị cho công tác giám sát chuyên đề của Ban.

HĐND tỉnh Trà Vinh giám sát chuyên đề công tác quản lý các Khu di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh và việc quy hoạch, xây dựng triển khai thực hiện các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh

[25/04/2019]

Thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2019 và Kế hoạch số 216/KH-ĐGS ngày 17/8/2018 của Đoàn giám sát số 1 - HĐND tỉnh; trong 02 ngày 18 và 23/4/2019, Đoàn giám sát của số 1 của HĐND tỉnh do ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, bà Đặng Thị Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn giám sát gồm Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, một số đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh đã giám sát công tác quản lý các Khu di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh và việc quy hoạch, xây dựng triển khai thực hiện các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh tại UBND huyện Cầu Ngang, UBND thành phố Trà Vinh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Hoạt động quý I/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

[17/04/2019]

Trong quý I/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tiến độ đề ra.

Hoạt động quý I/2019 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh

[12/04/2019]

Quý I/2019, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức các hoạt động nổi bật như: tổ chức khảo sát, giám sát chuyên đề thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội,... 

Kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

[12/04/2019]

Sáng ngày 12/4/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) Trà Vinh tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) - HĐND tỉnh khóa IX; Chủ tọa kỳ họp có: ông Trần Trí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Đặng Thị Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; tham dự kỳ họp có: ông Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa IX; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND huyện - thị xã - thành phố; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

12345...