Cở chữ: 04:58 PM,15/12/2015
Tổ chức Hội thảo cung cấp kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp

- Nội dung: Nghe diễn giả báo cáo các hiệp định TPP, AEC; Dự báo thuận lợi khó khăn của doanh nghiệp, những điều kiện doanh nghiệp cần chuẩn bị để hội nhập kinh tế quốc tế


- Thành phần: lãnh đạo các sở, ngành, phòng ban cấp tỉnh, UBND huyện, thị, thành phố, phòng ban cấp huyện và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh


- Đại biểu tham dự: trên 300 đại biểu


- Thời gian: ngày 02/12/2015


- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh


- Diễn giả: Phó Giáo sư – Tiến sĩ Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam

In bài
Các bài viết khác:
Công tác hỗ trợ doanh nghiệp 2015 [15/12/2015]
Công tác phát triển Hội viên và Chi hội cơ sở 2015 [15/12/2015]
Làm việc với đoàn Hiệp hội doanh nghiệp Busan – Hàn Quốc [15/12/2015]
Tổ chức khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp [03/08/2015]
Hội nghị tổng kết năm 2014 và phương hướng hoạt động 2015 [30/12/2014]
Chương trình kết nối - giao thương doanh nghiệp Trà Vinh - thành phố Hồ Chí Minh 2014 [18/11/2014]
Chương trình kết nối doanh nghiệp Trà Vinh – Tp. Hồ Chí Minh [05/08/2014]
Đại hội toàn thể hội viên Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ II (2014-2019) [05/05/2014]
Tiến sĩ Trần Du lịch: "Kinh tế Việt Nam năm 2014 bắt đầu giai đoạn phục hồi" [19/02/2014]
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh được công nhận là hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh [18/07/2013]
<<  <  1  2  >>  >>

Tin ảnh