Cở chữ: 10:05 AM,20/01/2015
Thông tư 25/2014/TT-NHNN "Hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Tính đến cuối năm 2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh đã xác nhận ký 9 khoản vay nước ngoài cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp làm hồ sơ đăng ký gửi đến Ngân hàng Nhà nước thường thì trễ so với thời gian quy định. Như vậy doanh nghiệp đã vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 24 Mục 7 Nghị định 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.


Để giúp doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng quy định về đăng ký khoản vay nước ngoài, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh gửi Thông tư 25/2014/TT-NHNN và Nghị định 96/2014/NĐ-CP để quý doanh nghiệp nghiên cứu và thực hiện đúng. Thông tư 25/2014/TT-NHNN (bấm vào link bên dưới để download)

http://sbv.gov.vn/portal/filedownload/upload/VBQPPL/25-2014-TT-NHNN.pdf


Nghị định 96/2014/NĐ-CP (bấm vào link bên dưới để download)

http://datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2014/10/96.signed.pdf

In bài
Các bài viết khác:
Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của HĐND Trà Vinh : Về việc ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [15/12/2015]
Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp [15/12/2015]
Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về đăng ký doanh nghiệp [15/12/2015]
Các quy định mới có hiệu lực từ 1/1/2015 [30/12/2014]
Những chính sách mới có hiệu lực kể từ 01/08/2014 [05/08/2014]
Quyết định số 644/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn”. [26/05/2014]
Hàng mẫu, hàng trưng bày được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm [18/02/2013]
Hướng dẫn áp dụng lương tối thiểu vùng 2013 [18/12/2012]
Thể thức trình bày một văn bản hành chính [12/11/2012]
Sử dụng nhầm cuốn hóa đơn, xử lý như thế nào? [30/07/2012]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Tin ảnh