Danh sách Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ I (2009-2013)

1. Lê Xinh Đẹp
Chủ tịch Công ty TNHH Nhà nước 1TV Xổ số Kiến thiết;
Chủ tịch.

2. Bùi Thị Hồng Giang
PGĐ. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Du lịch;
P. Chủ tịch.

3. Huỳnh Khắc Nhu
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trà Bắc;
P. Chủ tịch.

4. Trần Kế Lực
Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hồng Lực;
P. Chủ tịch.

5. Ngô Công Bình
Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh;
P. Chủ tịch.

6. Trần Thanh Khiết
Trưởng phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Tổng Thư ký.

7. Nguyễn Văn Bang
Giám đốc Công ty cổ phần Thuỷ sản Cửu Long;
UV.Ban chấp hành.

8. Lê văn Hổ
Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM;
UV.Ban chấp hành.

9. Lưu Thanh Bình
Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Trà Vinh;
UV.Ban chấp hành.

10. Nguyễn Thành Hiếu
Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thành Hiếu;
UV.Ban chấp hành.

11. Đặng Đình Phúc
Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn tín chi nhánh Trà Vinh;
UV.Ban chấp hành.

12. Mai Đăng Hòa
Giám đốc Công ty TNHH Thủy hải sản SaiGon-MeKong;
UV.Ban chấp hành.

13. Kha Thoại Minh
Giám đốc Công ty TNHH XD-TM Vạn Phát;
UV.Ban chấp hành.

14. Nguyễn Vũ Lang
Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Phú Thành;
UV.Ban chấp hành.

15. Nguyễn Minh Nhẩn
Giám đốc Công ty TNHH  SX - TM Điện tử DL;
UV.Ban chấp hành.

16. Đặng Văn Quận
Chủ DNTN Quận Nhuần;
UV.Ban chấp hành.

17. Lê Hùng Quốc
Chủ tịch HĐQT QTDND Phường 4, TXTV;
UV.Ban chấp hành.

18. Nguyễn Tấn Sự
Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang;
UV.Ban chấp hành.

19. Trương Thành Tân
Chủ DNTN Thanh Thủy;
UV.Ban chấp hành.

20. Lê Trọng Thủy
Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Định An;
UV.Ban chấp hành.

21. Nguyễn Trọng Văn
Chủ DNTN Ngọc My;
UV.Ban chấp hành.
Các bài viết khác:
Phương hướng hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh, trình Đại Hội I nhiệm kỳ 2009-2013 [10/09/2009]
<<  <  1  >>  >>
 

Tin ảnh