Tổ chức Hội thảo cung cấp kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp (15/12/2015)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình Hội thảo Hội nhập kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh.
Công tác hỗ trợ doanh nghiệp (15/12/2015)
Công tác phát triển Hội viên và Chi hội cơ sở 2015 (15/12/2015)
* Phát triển hội viên mới: Hiệp hội doanh nghiệp phát triển thêm được 36 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của Hội là 244 Hội viên (trong đó có 50 thành viên CLB Nữ doanh nhân).
Làm việc với đoàn Hiệp hội doanh nghiệp Busan – Hàn Quốc (15/12/2015)
Ngày 17/4/2015, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh tiếp và làm việc với đoàn HHDN thành phố Busan – Hàn Quốc. Hai bên ký bản thỏa thuận hợp tác trao đổi đoàn, trao đổi thông tin và hỗ trợ nhau cùng phát triển.
Tổ chức khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp (03/08/2015)
Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết liên quan đến lĩnh vực quản trị doanh nghiệp; Sau khi tổng hợp thông tin đăng ký của doanh nghiệp, HHDN tổ chức khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp.

Tin ảnh