Cở chữ: 04:24 PM,22/07/2010
Về khấu trừ thuế GTGT đối với công trình xây dựng ngoài tỉnh

Công văn số 1785/TCT-KK ngày 27/5/2010 của Tổng cục Thuế Về chứng từ nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng công trình ngoài tỉnh kê khai chậm. (2 tr.)

Chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào đối với các công trình xây dựng ngoài tỉnh được hiểu là chứng từ nộp thuế GTGT đã tạm nộp tại địa phương nơi có công trình. Công ty được kê khai khấu trừ lại khoản thuế này trong vòng 6 tháng. Sau thời hạn 6 tháng, số thuế GTGT đầu vào của công trình sẽ không được khấu trừ mà chỉ được tính vào chi phí hợp lý
Hiệu lực thi hành: 27/5/2010 (Ngày/Tháng/Năm)

Xem chi tiết tại đây: Download tập tin đính kèm


In bài
Các bài viết khác:
Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của HĐND Trà Vinh : Về việc ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [15/12/2015]
Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp [15/12/2015]
Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về đăng ký doanh nghiệp [15/12/2015]
Thông tư 25/2014/TT-NHNN "Hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh [20/01/2015]
Các quy định mới có hiệu lực từ 1/1/2015 [30/12/2014]
Những chính sách mới có hiệu lực kể từ 01/08/2014 [05/08/2014]
Quyết định số 644/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn”. [26/05/2014]
Hàng mẫu, hàng trưng bày được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm [18/02/2013]
Hướng dẫn áp dụng lương tối thiểu vùng 2013 [18/12/2012]
Thể thức trình bày một văn bản hành chính [12/11/2012]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Tin ảnh