Liên hệ

1. Bà Bùi Thị Hồng Giang – Phó Chủ tịch thường trực – Điện thoại: 0913.891115 – Email: hhdntv@gmail.com 
2. Ông Trần Thanh Khiết – Tổng Thư ký – Điện thoại: 0939.590222 – Email: khietskh@yahoo.com.vn
 

Tin ảnh