Ứng dụng chủ yếu của than hoạt tính sọ dừa

Than hoạt tính sọ dừa là sản phẩm của công ty CP Trà Bắc, có nhiều công dụng trong các lĩnh vực như: xử lý khí, lọc nước và các ngành công nghiệp khác.

 

Xem chi tiết tại đây: Download tập tin đính kèm


 

Tin ảnh