Cở chữ: 10:09 AM,28/02/2018
Giới thiệu chung

1. Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Trà Vinh được thành lập theo Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.
2. Trụ sở Hội: Số 24 – Võ Thị Sáu, K3, P3, TPTV, tỉnh Trà Vinh.Số điện thoại: 0294.864.588. Email: hoibaotrotravinh97@gmail.com.
3. Số tài khoản Ngân hàng: 73410000002218 tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh.
4. Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Trà Vinh hoạt động theo Điều lệ Hội được Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt ngày 19/01/2018 và tuân thủ pháp luật nhà nước.

Các chương trình của Hội từ nay đến năm 2022:

1. Phẫu thuật tim.
2. Phẫu thuật mắt.
3. Phẫu thuật phục hồi chức năng.
4. Hỗ trợ về nhà ở.
5. Cấp xe lăn, xe lắc, xe bại não.
6. Chương trình địa chỉ nhân đạo
7. Khám Bệnh cấp thuốc miễn phí.
8. Thăm tặng, quà cho người khuyết tật, người mù, bệnh nhân nghèo, nạn nhân chất độc da cam và trẻ em.
9. Thăm tặng học bổng, xe đạp cho học sinh – sinh viên Người khuyết tật, Trẻ mồ côi học khá, giỏi