Cở chữ: 04:44 PM,13/04/2018
Đại hội hợp nhất Hội bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin tỉnh Trà Vinh lần thứ I, nhiệm kỳ (2017-2022)