Cở chữ: 05:43 PM,24/08/2017
Đầu tư 100 triệu đồng hỗ trợ làm hố xí và trao học bổng cho đối tượng khuyêt tật, trẻ mồ côi

Được sự tài trợ của Công ty Khí điện đạm Cà Mau (thông qua Trung ương Hội), ngày 17/ 8 / 2017, Hội bảo trợ Người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Văn Thành phó Chủ tịch Hội đến 2 xã Phước Hưng (huyện Trà Cú) và Hưng Mỹ (huyện Châu Thành) cấp học bổng và hỗ trợ tiền làm hố xí hợp vệ sinh đến tay đối tượng khuyết tật, trẻ mồ côi.

Tại xã Phước Hưng, huyện Trà Cú đoàn đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho hoc sinh mồ côi, tàn tật chăm học và 10 hố xí họp vệ sinh, mỗi hố xí 2,5 triệu đồng, tổng đầu tư tại xã Phước Hưng là 45 triệu đồng.
Tại xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành đoàn đã trao 15 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho hoc sinh mồ côi, tàn tật chăm học và 10 hố xí họp vệ sinh, mỗi hố xí 2,5 triệu đồng, tổng đâu tư tại xã Hưng Mỹ là 55 triệu đồng.
Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm giảm bớt một phần khó khăn cho học sinh nghèo chăm học, có có điều kiện tiếp bước đến trường, đồng thời nhà tài trợ cũng chia sẽ đến các đối tượng không có điều kiện làm hố xí hợp vệ sinh để thực hiện cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Huỳnh Anh