Cở chữ: 04:22 PM,21/07/2016
Hội Bảo trợ NKT,TMC&BNN tỉnh Trà Vinh: Sơ kết 6 đầu năm 2016 vận động hỗ trợ đối tượng gần 10 tỷ đồng

Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2016, tại hội trường Sở Lao động – Thuơng binh và Xã hội tỉnh, Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Trà Vinh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2016 và đề ra phương hướng công tác Hội 6 tháng cuối năm. Bà Nguyễn Thị Mai Loan, Chủ tịch Hội cùng các UVBCH tỉnh Hội về dự.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh: 14.139 Người khuyết tật (NKT) trong đó, NKT vận động: 7.230; nghe nói: 1.333; NKT nhìn: 1.545; NKT thần kinh, tâm thần: 3.237; NKT trí tuệ: 1.376; NKT khác: 773 và Người khuyết tật được hưởng trợ cấp thường xuyên là 8.799; TMC: 216 trẻ.
 Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Trà Vinh đã vận động bằng tiền và hiện vật quy tiền gần 10 tỷ đồng vượt và đạt chỉ tiêu đề ra. Trong đó vận động trong nước 9.071.587.000 đồng, ngân sách cấp trên 1,2 tỷ đồng, tập trung bảo trợ các chương trình như: nhóm y tế;  Trợ giúp về phương tiện đi lại; Trợ giúp cải thiện sinh hoạt;  Thăm tặng quà Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo; Hỗ  trợ NKT,TMC mô hình sinh kế tại xã xây dựng nông thôn mới; Công tác  khen thưởng…
Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Tỉnh Hội phấn đấu vận động đạt 02 đến 04 tỷ đồng, phối hợp các ngành 02 tỷ đồng. Huyện, thị xã, thành phố phấn đấu đạt vận động 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, phối hợp các ngành 01 tỷ đồng. Tỉnh Hội phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ IV ( 2016 – 2021),  hội nghị biểu dương Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Người bảo trợ tiêu biểu lần thứ IV (2016-2018). Tiếp tục giữ vững sinh hoạt Điều lệ ban chấp hành huyện, thị xã, thành phố và tỉnh Hội theo Qui chế.

Huỳnh Linh