Tin khác

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, năm 2015, 2016 Hội Người mù đã phối hợp tổ chức 02 lớp dạy mát xa trình độ Sơ cấp nghề, tạo cơ hội việc làm ổn định, có thu nhập cao cho 15 học viên khóa I