Cở chữ: 05:04 PM,15/03/2019
Nghiệm thu bản thảo công trình lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Duyên Hải, giai đoạn 1945-2015

Ngày 15/3/2019, tại huyện Duyên Hải, Hội đồng Khoa học Quân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị nghiệm thu bản thảo Công trình Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Duyên Hải, giai đoạn 1945-2015. Đến dự có Đại tá Tiến sĩ Trần Thành - Trưởng Phòng Khoa học Quân sự Quân khu 9; Đại tá Nguyễn Văn Hương - Phó Chỉ huy Trưởng,Tham mưu Trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Nghiệm thu bản thảo công trình lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Duyên

Sau 3 lần hội thảo, bổ sung tư liệu và chỉnh sửa, công trình Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Duyên Hải (1945 - 2015) cơ bản được hoàn chỉnh. Theo đó, lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Duyên Hải, giai đoạn 1945-2015 gồm, phần mở đầu, giới thiệu một số đặc điểm về địa lý – con người và truyền thống đấu tranh của nhân dân huyện Duyên Hải, và 5 chương: Lực lượng vũ trang nhân dân Duyên Hải trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); Lực lượng vũ trang huyện Duyên Hải kiên cường chiến đấu, góp phần đánh bại chiến lược chiến tranh đặt biệt và chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ (1954-1968); Lực lượng vũ trang Duyên Hải góp phần đánh bại chiến lượt Việt Nam hóa chiến tranh của địch, giải phóng hoàn toàn quê hương (1968 – 1975); Lực lượng vũ trang Duyên Hải bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH và tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên chiến trường Tây Nam (1975-1989); Chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền về công tác Quân sự - Quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh (1990 – 2015).
          Các đại biểu và Hội đồng Khoa học Quân sự, nhất trí nghiệm thu công trình Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Duyên Hải, giai đoạn 1945 - 2015 và đánh giá công trình đạt loại khá.
          Đại tá Nguyễn Văn Hương - Phó Chỉ huy Trưởng,Tham mưu Trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu Ban soạn thảo công trình lịch sử huyện Duyên Hải cần bổ sung, chỉnh sửa đúng với nội dung mà hội đồng đã thống nhất và kết luận; sớm hoàn chỉnh các công việc còn lại để tiến hành in ấn, phát hành đúng kế hoạch./.

                                                                         Quốc Khởi

Tổng số người truy cập