Cở chữ: 09:42 AM,03/03/2019
Bí thư Huyện uỷ Duyên Hải thăm mô hình sản xuất đậu phộng

Ngày 01/03, ông Kim Rương – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện Duyên Hải cùng đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hội Nông dân huyện kết hợp với chính quyền địa phương đến thăm mô hình sản xuất đậu phộng thương phẩm liên kết theo chuỗi giá trị tại ấp Bổn Thanh, xã Ngũ Lạc

thăm mô hình sản xuất đậu phộng

Mô hình này được triển khai bởi Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Ngũ Lạc và sự hỗ trợ từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Duyên Hải, có 76 hộ ấp Bổn Thanh, xã Ngũ Lạc tham gia trên diện tích 18 ha. Hiện nay, diện tích đậu phộng của mô hình đang chuẩn bị bước vào thu hoạch. Theo ghi nhận, vụ sản xuất nầy năng suất đậu phộng ước đạt khoảng 1 tấn/ha. Được biết, sau khi thu hoạch sẽ được Hợp tác xã thu mua hết sản lượng. Với mức giá ở thời điểm hiện tại, thì sau khi trừ các khoản chi phí trong quá trình sản xuất, người nông dân còn thu được lợi nhậu từ 5 triệu đến 6 triệu đồng/công.
Được biết, vụ sản xuất đậu phộng năm nay, nông dân xã Ngũ Lạc đã thực hiện chuyển đổi sản xuất đưa cây đậu phộng xuông chân ruộng được gần 70 ha; trong đó nhiều nhất là ấp Bổn Thanh với hơn 40 ha; toàn xã Ngũ Lạc hiện gieo trồng hơn 140 ha cây đậu phộng.
          Sau khi tham quan mô hình thực tế, ông Kim Rương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Duyên Hải đánh gia cao mô hình sản xuất đậu phộng thương phẩm liên kết theo chuỗi giá trị này. Qua đó, đồng chí mong muốn mô hình này ngày càng được nhân rộng để thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân./.

                                                                                              Quốc Khởi

Tổng số người truy cập