Cở chữ: 09:21 PM,18/03/2019
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh giám sát công tác giảm nghèo tại huyện Duyên Hải

Ngày 14/3/2019, Đoàn cán bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, do ông Nguyễn Văn Khiêm – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh làm Trưởng đoàn, vừa có buổi giám sát tình hình thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn huyện Duyên Hải

Quang cảnh buổi giám sát

Theo thống kê năm 2018, huyện Duyên Hải có 2.397 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 11,39% giảm 5,27% tương đương 1.045 hộ, riêng hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc Khmer còn 1.576 hộ, chiếm tỷ lệ 18,52% giảm 6,61% tương đương 568 hộ. Hộ cận nghèo 2.263 hộ, chiếm tỷ lệ 10,76% trong đó vùng đồng bào dân tộc Khmer còn 1.314 hộ chiếm tỷ lệ 15,44%.
Năm 2019, Ban chỉ đạo huyện đã đặt ra mục tiêu sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện 2,92% tương đương 615 hộ, đối với những xã có đông đồng bào dân tộc Khmer giảm 5% tương đương 423 hộ. Trong năm 2019 huyện sẽ giành hơn 12 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp để đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Qua đó, đầu năm Ban chỉ đạo huyện đã triển khai thực hiện cụ thể đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ phương tiện sản xuất, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi đặc biệt ưu tiên cho vùng có đông đồng bào dân tộc. Đồng thời, huyện cũng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo phải tự vươn lên bằng chính nghị lực của mình, không nên trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
Phát biểu tại buổi làm việc ông Nguyễn Văn Khiêm – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đánh giá cao sự nổ lực và những kết quả đã đạt được trong công tác giảm nghèo. Tuy nhiên để giảm nghèo một cách bền vững, hạn chế tình trạng tái nghèo, ông Nguyễn Văn Khiêm đề nghị Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác giảm nghèo, trong đó, chú trọng việc theo dõi, phân loại nhu cầu của từng hộ khi mới thoát nghèo, để có chính sách hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, không để tái nghèo hoặc rơi vào hộ cận nghèo; hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất cho phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao; kiểm tra các chế độ chính sách liên quan đến người nghèo; tập huấn cán bộ phụ trách cấp xã phần mềm lập dữ liệu... Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Riêng Ban chỉ đạo cấp tỉnh sẽ kết hợp với huyện tổ chức nhiều cuộc đối thoại với người nghèo cũng như tập huấn công tác điều tra hộ nghèo cho cán bộ ở cơ sở phấn đấu sẽ đạt chỉ tiêu đã đề ra./

                                                         NI RƯỢNG

Tổng số người truy cập