Cở chữ: 08:39 PM,22/03/2019
Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Trà Vinh rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Duyên Hải

Ngày 20/3/2019, tại Duyên Hải, Đoàn công tác của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Trà Vinh do ông Huỳnh Kíp Nổ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Duyên Hải về việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Long Khánh

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Trà Vinh kiểm tra tại xã Long Khánh

  Ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia xã Long Khánh cho biết, thời gian qua đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp; nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, đề án xây dựng nông thôn mới của huyện, của xã đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Tính đến nay, xã đã đạt được 14/19 tiêu chí, còn lại 5 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 2: Giao thông; Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 10: Thu nhập; Tiêu chí số 11: Hộ nghèo; Tiêu chí số 16: Văn hóa.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Kíp Nổ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đề nghị: Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Duyên Hải cần tăng cường hơn nửa trong việc chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các phòng, ban ngành liên quan hỗ trợ, giải quyết tồn tại vướng mắc, với quyết tâm cao nhất, đưa xã Long Khánh đạt chuẩn xã nông thôn mới theo đúng đúng lộ trình./.

                                                                     Quốc Khởi

Tổng số người truy cập