Cở chữ: 01:17 PM,15/03/2019
Triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

          Ngày 13/3, UBND huyện Duyên Hải, triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019. Ông Kiên Văn Dung – Phó Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải chủ trì Hội nghị

Tham quan mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới tại ấp Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc

          Theo kế hoạch, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 trên địa bàn huyện Duyên Hải, sẽ được tổ chức đồng loạt vào lúc 7 giờ ngày 24/3/2019 tại tất cả các xã, thị trấn; huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia, đặc biệt là cán bộ, lực lượng vũ trang, học sinh, công nhân viên chức và người lao động trên địa bàn.
          Ông Kiên Văn Dung – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic; tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia. Tổ chức chạy phải đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả nhằm tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia của mỗi tầng lớp nhân dân; vân động tối đa các nguồn lực của xã hội trong công tác tổ chức Ngày chạy Olympic.
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019, là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 – 27/3/2019); kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019); động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” của tuổi trẻ trong toàn huyện góp phần nâng cao sức khỏe để học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh góp phần cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân./.

                                                           Quốc Khởi

Tổng số người truy cập