Cở chữ: 08:12 PM,28/03/2019
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải tổ chức kỳ họp lần thứ X (bất thường)

Ngày 25/3/2019, HĐND huyện Duyên Hải khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tổ chức kỳ họp lần thứ X (bất thường) để thông qua quyết định điều động cán bộ và kiện toàn các chức danh HĐND và UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Phan Văn Nhặn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện Duyên Hải đã xem xét, thông qua các Tờ trình, Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bổ sung kinh phí cho các cơ quan đơn vị 03 tháng đầu năm 2019.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện được giới thiệu và bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phan Văn Nhặn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, chỉ đạo các ngành chức năng của huyện, hoàn chỉnh các tờ trình; sớm hoàn thành thủ tục về việc miễn nhiệm, bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy định của pháp luật; sau khi nhận nhiệm vụ mới, đề nghị các đồng chí tích cực, phấn đấu đóng góp công lao cho sự nghiệp cách mạng của huyện./.

                                                                                                        NI RƯỢNG

Tổng số người truy cập