Cở chữ: 04:51 PM,07/04/2019
Duyên Hải triển khai kế hoạch công tác quý II/2019

Ngày 4/4, Huyện uỷ Duyên Hải tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, sơ kết công tác quý I và triển khai kế hoạch công tác quý II, gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Đồng chí Kim Rương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Duyên Hải; đồng chí Phan Văn Nhặn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Thành Lập - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì Hội nghị

Duyên Hải triển khai kế hoạch công tác quý II/2019

Trong quý I, Đảng bộ huyện đã kịp thời quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên thành chương trình, giải pháp sát tình hình địa phương; nhân dân đã phát huy nội lực, phấn đấu vươn lên cùng Đảng bộ khắc phục khó khăn, tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp từng bước phát huy được hiệu quả.
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư phát triển; công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có bước trưởng thành.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Kim Rương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Duyên Hải đề nghị các ngành, các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm và có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy, nhất là Nghị quyết năm 2019; chú trọng phát triển nông nông nghiệp theo hướng toàn diện, thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp để phát huy hiệu quả; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của Nhân dân về giữ gìn, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Dịp này, Huyện ủy Duyên Hải cũng đã công bố và trao Quyết định của UBND tỉnh Trà Vinh, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duyên Hải./.

                                                                      Quốc Khởi

Tổng số người truy cập