Cở chữ: 07:43 PM,11/04/2019
Duyên Hải họp mặt mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2019

Ngày 11/4, Huyện ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duyên Hải, tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl - Chnăm - Thmây năm 2019 cho cán bộ cốt cán là người Khmer, quí Hoà thượng, thượng toạ, Đại đức, Hội đoàn kết sư sãi, quý mẹ Việt Nam anh hùng và các quí đại biểu là cán bộ công chức, viên chức người dân tộc Khmer trên địa bàn huyện.

(Các Đại biểu dự buổi họp mặt)

Tại buổi họp mặt, các đại biểu nghe thư của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh chúc mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2019; và nghe báo cáo kết quả thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, nhà nước trên địa bàn huyện Duyên Hải.
Trong thời gian qua, huyện Duyên Hải tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với đồng bào dân tộc, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận vốn, việc làm; hỗ trợ phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình 135 được 6 mô hình với số tiền đầu tư 1,13 tỷ đồng; hỗ trợ trực tiếp cho 2.193 hộ dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn với số tiền 1,17 tỷ đồng; hỗ trợ đất ở cho 127 hộ nghèo theo Quyết định 29 của Chính phủ; trong năm xoá 1.045 hộ nghèo và 164 hộ cận nghèo. Ngoài ra, huyện còn tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, y tế; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo tồn, phát triển văn hoá vùng đồng bào dân tộc.
Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phạm Thành Lập - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải nhấn mạnh: các cấp uỷ Đảng, chính quyền phải quyết tâm với trách nhiệm cao hơn nữa, tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển vùng đồng bào dân tộc Khmer. Đồng thời, phải tăng cường vận động nhân dân đẩy mạnh các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội; tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, làm cho đời sống văn hoá tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú./.

                                                                                                       Quốc Khởi

Tổng số người truy cập