Cở chữ: 07:50 PM,11/04/2019
Huyện ủy Duyên Hải thăm chúc Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019

Ngày 09/4/2019, ông Kim Rương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Duyên Hải cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện đến thăm, chúc tết và tặng quà các vị sư sãi, achar nhân dịp Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại các chùa Khmer trên địa bàn.

Thăm chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Tại mỗi nơi đến thăm, ông Kim Rương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã thăm hỏi, gửi lời chúc Tết ân cần đến các vị chức sắc, phật tử và đồng bào dân tộc Khmer hưởng tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, phấn khởi. Ông khẳng định đồng bào Khmer là một cộng đồng không thể tách rời, không thể chia cắt của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Đảng và Nhà nước đang nỗ lực góp phần duy trì ổn định, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, cùng giúp đỡ hỗ trợ để đồng bào có cuộc sống tốt hơn. Qua đó, mong các vị chức sắc và bà con phật tử tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang phum sóc để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng khmer.
Đáp từ, các vị sư cả và achar ở các chùa đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo huyện đối với đồng bào dân tộc Khmer thời gian qua và hứa sẽ vận động bà con chấp hành tốt chính sách pháp luật, chuyên tâm làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương Duyên Hải ngày càng giàu đẹp.
Dịp này, ông Kim Rương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Duyên Hải gửi mỗi nơi đến thăm một phần quà trong dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019.
Được biết, trong dịp tết cổ truyền đồng bào dân tộc Khmer năm 2019, Huyện Duyên Hải tổ chức 3 đoàn đến thăm tặng quà 14 chùa Khmer và các gia đình có công, gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào Khmer trên địa bàn./.

                                                                                                            NI RƯỢNG

Tổng số người truy cập