Tuyên truyền 518 cuộc về công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 [10/05/2016]

Báo cáo Uỷ ban bầu cử huyện Duyên Hải cho biết, trong tháng 4, Uỷ ban bầu cử huyện, xã – thị trấn tuyên truyền công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và ngoài quần chúng nhân dân được 244 cuộc có 17.270 lượt người dự, nâng tổng số đến nay tuyên truyền được 518 cuộc có 30.881 lượt người dự. Bên cạnh đó Đài truyền thanh huyện, trạm truyền thanh các xã, thị trấn thông tin về công tác bầu cử 2 buổi trên ngày.
1

Tổng số người truy cập