Cở chữ: 08:37 AM,20/06/2018
Kế hoạch triển khai Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 - 2020

(Xem chi tiết tại đây)
Các bài viết khác:
Quyết định số 447/QĐ-UNBD ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh [20/03/2019]
Dự án Nâng cao năng suất chất lượng và một số kết quả đã đạt được trong thời gian qua [10/12/2018]
Đính chính Hướng dẫn trình tự thực hiện chính sách ưu đãi trong kĩnh vực khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND [20/09/2018]
Hướng dẫn trình tự thực hiện chính sách ưu đãi trong kĩnh vực khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND [19/09/2018]
Chương trình hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn 2018 - 2020 [18/09/2018]
Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh tổ chức gặp gỡ và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phảm hàng hóa của tỉnh [12/09/2018]
Phê duyệt Kế hoạch triển khai Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực tỉnh Trà Vinh năm 2018 [07/08/2018]
Trình tự thực hiện hỗ trợ đầu tư lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [22/05/2018]
<<  <  1  >>  >>