Cở chữ: 08:57 AM,27/03/2019
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020

(Xem chi tiết tại đây)
In bài
Các bài viết khác:
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 (lần 2) [16/05/2019]
Thông báo chức danh và chữ ký PGĐ thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh [18/03/2019]
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2019 [07/03/2019]
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 [16/01/2019]
Thông báo đăng ký đề xuất các vấn đề khoa học và công nghệ hợp tác với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam [27/12/2018]
Thông báo xét chọn đơn vị thực hiện: Gói thầu số 04 tư vấn, giám sát thi công lấp đặt phần cứng [28/11/2018]
Thông báo xét chọn đơn vị thực hiện: Gói thầu số 03 tư vấn, giám sát thi công phần mềm nội bộ [28/11/2018]
Thông báo kết quả lựa chọn thầu: Gói thầu số 02 Mua sắm, lắp đặt thiết bị phần cứng theo dự toán [28/11/2018]
Thông báo kết quả chỉ định thầu: Gói thầu số 01 Tư vấn xây dựng phần mềm nội bộ, [28/11/2018]
Thông báo về việc sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh [27/11/2018]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>