Cở chữ: 02:47 PM,29/11/2018
Thông báo kết quả chỉ định thầu: Gói thầu số 01 Tư vấn xây dựng phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu Trang thông tin điện tử theo dự toán "Mua sắm hệ thống quản lý vị trí cửa hàng xăng dầu và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh dựa trên công nghệ GIS"

(Xem chi tiết tại đây)
In bài
Các bài viết khác:
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 (lần 2) [16/05/2019]
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 [20/03/2019]
Thông báo chức danh và chữ ký PGĐ thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh [18/03/2019]
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2019 [07/03/2019]
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 [16/01/2019]
Thông báo đăng ký đề xuất các vấn đề khoa học và công nghệ hợp tác với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam [27/12/2018]
Thông báo xét chọn đơn vị thực hiện: Gói thầu số 04 tư vấn, giám sát thi công lấp đặt phần cứng [28/11/2018]
Thông báo xét chọn đơn vị thực hiện: Gói thầu số 03 tư vấn, giám sát thi công phần mềm nội bộ [28/11/2018]
Thông báo kết quả lựa chọn thầu: Gói thầu số 02 Mua sắm, lắp đặt thiết bị phần cứng theo dự toán [28/11/2018]
Thông báo về việc sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh [27/11/2018]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>