Cở chữ: 10:36 AM,10/03/2019
Ngày 19/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 100/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

 Theo đó, Đề án đã đề ra mục tiêu cụ thể như sau:Ảnh: Nguồn internet

 a) Giai đoạn đến năm 2020:
- Rà soát các văn bản quy định, pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng và xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc.
- Xây dựng, ban hành tối thiểu 05 tiêu chuẩn quốc gia, 01 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy xuất nguồn gốc và tài liệu hướng dẫn áp dụng.
- Triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với một số nhóm sản phẩm, hàng hóa trong nước như nông lâm thủy sản, thực phẩm, thuốc chữa bệnh.
- Xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.
b) Giai đoạn đến năm 2025:
- Hoàn thiện cơ bản hệ thống các văn bản quy định, pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng và xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc.
- Xây dựng tối thiểu 30 tiêu chuẩn quốc gia và 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy xuất nguồn gốc, các tài liệu hướng dẫn áp dụng cho từng nhóm sản phẩm cụ thể.
- Tối thiểu 30% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng mã số, mã vạch tại Việt Nam có hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi dữ liệu với các hệ thống truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
- Hoàn thiện nâng cấp Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia, bảo đảm kết nối 100% hệ thống truy xuất nguồn gốc của các bộ, cơ quan liên quan và ít nhất 70% trong tổng số các đơn vị cung cấp giải pháp tại Việt Nam.
c) Giai đoạn đến năm 2030:
- Hoàn thiện Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia, bảo đảm nhu cầu trao đổi và khai thác thông tin của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.
- Hoàn thiện hệ thống quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu sản phẩm, hàng hóa trong nước và quốc tế.


Minh Liêu

Chi cục TĐC

 Các bài viết khác:
Giải pháp “Máy sản xuất cốm dẹp” được công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 [05/09/2018]
Cuộc thi sáng chế 2018- Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày [17/08/2018]
Giới thiệu một số Báo cáo toàn cảnh sáng chế (Patent Landscape Report) do WIPO xuất bản (tt) [09/08/2018]
Giới thiệu một số Báo cáo toàn cảnh sáng chế (Patent Landscape Report) do WIPO xuất bản (tt) [08/08/2018]
Giới thiệu một số Báo cáo toàn cảnh sáng chế (Patent Landscape Report) do WIPO xuất bản [07/08/2018]
Hướng dẫn sử sụng thông tin sáng chế [03/08/2018]
Trà Vinh đã có thêm 02 sáng chế và 32 nhãn hiệu được bảo hộ trong năm 2017 [20/04/2018]
<<  <  1  >>  >>