Cở chữ: 01:20 PM,10/03/2019
Công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Trên cơ sở các thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định công bố mới 59 TTHC và bãi bỏ 44 TTHC không còn phù hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 06/3/2019)  gồm 04 lĩnh vực như sau: hoạt động khoa học và công nghệ (29 thủ tục hành chính), sở hữu trí tuệ (06 thủ tục hành chính), năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân (07 thủ tục hành chính), tiêu chuẩn đo lường chất lượng (17 thủ tục hành chính), tất cả được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử thành phần của Sở Khoa học và Công nghệ theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tổ chức tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định, luôn đảm bảo tạo thuận lợi và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân liên quan đến TTHC.
Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:
- Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục cử công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận và giải quyết kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành.
- Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để kịp thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và định kỳ báo cáo kết quả rà soát TTHC theo quy định.
- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (nếu có).
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc với dân khi thực hiện TTHC./.

                                                                                      

Thi Lan
                                                                 Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ


Các bài viết khác:
Hội thảo Khoa học “Công bố bản đồ định hướng vùng nuôi chim yến tỉnh Trà Vinh” [12/03/2019]
Định hướng triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU năm 2019 của Tỉnh ủy Trà Vinh [05/02/2019]
Trao bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ [29/01/2019]
Hội nghị tổng kết Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018 [04/01/2019]
Hội thảo “Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và khởi nghiệp” [18/12/2018]
Nhà vườn khẩn trương chuẩn bị trái cây cho thị trường tết Kỷ Hợi [03/12/2018]
Cam sành VIETGAP: Nhà vườn chưa “mặn mà’ [23/11/2018]
Hội thao ngành khoa học và công nghệ khu vực ĐBSCL Lần thứ XXIII năm 2018 tại tỉnh Sóc Trăng [22/11/2018]
Trả lời phỏng vấn: Theo Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, trong 3 ngày: 26, 27 và 29/10/2018 [31/10/2018]
Phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh trà Vinh lần thứ 5 [02/10/2018]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>