140 doanh nghiệp trình diễn công nghệ tại Triển lãm Analytica 2019

[03/04/2019]

Những thiết bị tiên tiến trong lĩnh vực thí nghiệm, phân tích, chuẩn đoán và công nghệ sinh học được trưng bày trong ba ngày tại TP HCM.
 

Hội thảo Khoa học “Công bố bản đồ định hướng vùng nuôi chim yến tỉnh Trà Vinh”

[12/03/2019]

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Trà Vinh, cùng sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ. Chiều ngày 12/3/2019 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ diễn ra Hội thảo với chủ đề “Công bố bản đồ định hướng vùng nuôi chim yến tỉnh Trà Vinh”.

Công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

[27/02/2019]

Trên cơ sở các thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định công bố mới 59 TTHC và bãi bỏ 44 TTHC không còn phù hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 06/3/2019)  gồm 04 lĩnh vực như sau: hoạt động khoa học và công nghệ (29 thủ tục hành chính), sở hữu trí tuệ (06 thủ tục hành chính), năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân (07 thủ tục hành chính), tiêu chuẩn đo lường chất lượng (17 thủ tục hành chính), tất cả được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử thành phần của Sở Khoa học và Công nghệ theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phụ nữ Việt sáng tạo công nghệ cơ hội nhận 160 triệu đồng

[13/02/2019]

Giải thưởng này dành cho các sáng kiến, ý tưởng đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích cho phụ nữ nông thôn của Việt Nam.
 

Định hướng triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU năm 2019 của Tỉnh ủy Trà Vinh

[05/02/2019]
Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 26/12/2018 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh (KH&CN) xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ được giao xác định cụ thể mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Trao bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

[29/01/2019]
Ngày 29/01/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi trao tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho ông Lư Phước Hiệp đã có thành tích trong công tác năm 2013 đên năm 2017, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ tổ quốc.

Tổng kết hoạt động Trung tâm ứng tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm thông tin và thống kê khoa học và công nghệ năm 2018

[10/01/2019]
Nhằm đánh giá các kết quả đạt được trong năm 2018 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ. Ngày 04/01/2019, hai Trung tâm tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018.

Hội nghị tổng kết Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018

[04/01/2019]
Ngày 10/01/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai định hướng hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 tại hội trường Trường đại học Trà Vinh.

Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh tổ chức báo cáo đánh giá sáng kiến

[27/12/2018]

Chiều ngày 18/12/2018, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng xét duyệt sáng kiến của Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức báo cáo kết quả thực hiện sáng kiến của các tác giả. Đ/c Nguyễn Thiện Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt sáng kiến chủ trì cuộc họp.

Hội thảo “Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và khởi nghiệp”

[18/12/2018]
Để tăng cường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp khoa học công nghê, gia tăng các giao dịch sản phẩm khoa học công nghệ trên thị trường, cần tăng cường các hoạt động liên kết trong thị trường khoa học công nghệ, trong đó lấy doanh nghiệp khoa học công nghệ là trọng tâm, các tổ chức trung gian đóng vai trò quan trọng hiện thực hóa việc liên kết đó.
12345