Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

[26/09/2018]
Ngày 05 tháng 9 năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 13/2018/TT-BKHCN về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

Đào tạo an toàn bức xạ trong lĩnh vực X- quang y tế năm 2018

[29/05/2018]
Ngày 11-12/5/2018, Sở KH&CN Trà Vinh phối hợp với Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên, người phụ trách an toàn bức xạ ( ATBX) trong lĩnh vực X- quang y tế. Tham dự khóa học có 58 học viên là nhân viên bức xạ, người phụ trách ATBX đang làm việc tại các phòng X-quang, các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.
1