Tinh hình kết quả triển khai giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017

[10/05/2018]

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hằng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc cải tiến các quá trình để nâng cao chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; xây dựng văn hóa, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, xã hội của đất nước…

Kết quả sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017 tỉnh Trà Vinh

[14/08/2017]

Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017 tỉnh Trà Vinh được thành lập theo Quyết định số 1094/QĐ-TĐC ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG), sau hơn 02 tháng triển khai hoạt động tổ chuyên gia đã tiến hành đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại doanh nghiệp.

Hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh Trà Vinh năm 2016

[16/09/2016]

          Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là hoạt động được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được tổ chức hằng năm. Đây là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, Doanh nghiệp/Công ty có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia giúp Doanh nghiệp/Công ty đánh giá và cải tiến toàn bộ quá trình hoạt động, nâng cao uy tín thương hiệu, năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu hội nhập thế giới,….Với mục đích, ý nghĩa trên, ngày 24/02/2016 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Công văn số 222/TĐC-TCCL về việc Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016.

1