Dự án Nâng cao năng suất chất lượng và một số kết quả đã đạt được trong thời gian qua

[10/12/2018]
Như chúng ta đã biết, năng suất và chất lượng có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, vấn đề nâng cao năng suất và chất lượng đang là mục tiêu có tầm chiến lược trong việc phát triển kinh tế Việt Nam nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng.

Chương trình hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn 2018 - 2020

[18/09/2018]
Thực hiện Nghị Quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020. 

Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh tổ chức gặp gỡ và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phảm hàng hóa của tỉnh

[12/09/2018]
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh trong năm 2018. Sáng ngày 31/8/2018, Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh đã tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi, hướng dẫn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia dự án năng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh.
1