Cở chữ: 02:15 PM,27/12/2018
Hội đồng Giám khảo tiến hành chấm điểm các sản phẩm tham gia Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 6 năm 2018

Từ ngày 06/11 - 20/12/2018, tại Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Hội đồng Giám khảo Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 6 năm 2018 (Cuộc thi) tiến hành chấm điểm các sản phẩm tham gia dự thi Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 6 năm 2018.

Hội đồng giám khảo chấm điểm

Tổng số, có 176 sản phẩm dự thi đủ điều kiện đưa vào chấm điểm. Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 6 năm 2018 được chia làm 05 lĩnh vực. Lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập  có 24 sản phẩm; Lĩnh vực: Phần mềm tin học có 05 sản phẩm; Lĩnh vực: Sản phẩm thân thiện với môi trường có 56 sản phẩm; Lĩnh vực: Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em có 56 sản phẩm; Lĩnh vực: Ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế có 35 sản phẩm.
Kết quả, có 20 sản phẩm được chọn để xét chung khảo (có số điểm đạt từ 60 điểm trở lên). Trong đó Lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập có 03 sản phẩm; Lĩnh vực: Phần mềm tin học có 01 sản phẩm; Lĩnh vực: Sản phẩm thân thiện với môi trường có 03 sản  phẩm; Lĩnh vực: Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em có 09 sản phẩm; Lĩnh vực: Ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế có 04 sản phẩm./.
* Một số ảnh minh hoạ:

 

 

                                                                                                                                           Tin, ảnh: Hiền Hưng


Tổng số người truy cập