Cở chữ: 01:28 PM,21/01/2019
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh năm 2019

Nhằm thực hiện tốt Qui chế dân chủ ở cơ quan từng bước đi vào nề nếp, nội dung thiết thực, đạt hiệu quả cao. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng cơ quan vững mạnh. Ngày 28/12/2018, Lãnh đạo đơn vị phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Ông Trần Văn Vũ – Chủ tịch CĐCS Liên hiệp hội phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2018, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực Liên hiệp hội tỉnh, toàn thể cán bộ, viên chức Liên hiệp hội luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua phấn đấu và nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiều mặt công tác. Năm 2018, hoạt động của Liên hiệp hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội; thông tin phổ biến kiến thức; Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, công tác tham mưu, đề xuất; hoạt động nghiên cứu khoa học được triển khai toàn diện và nâng cao về chất lượng.

 

 

Hội nghị thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019; báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của CĐCS Liên hiệp hội năm 2019 và công khai tài chính cơ quan; báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019; thông qua Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Chấp hành CĐCS và Thủ trưởng đơn vị; đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2019. Năm 2018, có 100% tập thể cán bộ, viên chức đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Ban Chấp hành CĐCS Liên hiệp hội thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức; tổ chức các hoạt động tặng quà, vui chơi cho các cháu thiếu nhi con của cán bộ, viên chức nhân dịp các sự kiện liên quan đến thiếu nhi; thăm hỏi đoàn viên và người thân khi ốm đau, hữu sự. Đoàn viên CĐCS Liên hiệp hội tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ được phát động và tham gia tốt các hoạt động phong trào do Công đoàn Viên chức tỉnh và Khối thi đua Khối 18 tổ chức. Đặc biệt, Ban Chấp hành CĐCS đã đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh hỗ trợ xây dựng 01 căn nhà “mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn của cơ quan có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; giới thiệu 02 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng sinh hoạt tại Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Theo kết quả đánh giá phân loại Cán bộ, viên chức và bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm 2018, đơn vị có 09 đồng chí đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 01 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 100% đoàn viên CĐCS đạt danh hiệu “đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2018”. CĐCS Liên hiệp hội được đề nghị Ban Thường vụ Liên Đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen. Có 01 cá nhân và 01 tập thể được Ban Chấp hành CĐCS đề nghị về Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen./.
                                                                                                                                            Tin, ảnh: Hiền Hưng

Tổng số người truy cập