Cở chữ: 01:29 PM,06/09/2017
Hội Khuyến học Việt Nam tập huấn nâng cao năng lực quản lý điều hành trung tâm học tập cộng đồng

Từ ngày 04/8/2017 đến ngày 05/8/2017 tại tỉnh Lâm Đồng, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam kết hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, điều hành Trung tâm Học tập cộng đồng cho cán bộ Khuyến học cơ sở”.

Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội KHVN Phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Đến dự khóa tập huấn có Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; Giáo sư - Tiến sĩ Trương Thị Hiền - Phó Chủ tịch Hội KHVN; Ông Nguyễn Công Hinh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục - Đào tạo); các Phòng, ban trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Công Hinh - Vụ trưởng - Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ GDĐT)

                                                                  Phát biểu tại lớp tập huấn


Tham dự tập huấn có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng Hội Khuyến học của 20 tỉnh, trong đó có Hội Khuyến học 6 tỉnh Miền Đông, 5 tỉnh Tây Nguyên và 9 tỉnh Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long
Nội dung tập huấn đợt này là quán triệt Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; Thông tư số 96/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho các Trung tâm HTCĐ; Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm HTCĐ xã, phường, thị trấn, ban hành theo Quyết định 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Trưởng Bộ GDĐT; Thực trạng và phương hướng hoạt động của Trung tâm HTCĐ; Quản lý, điều hành, giám sát, đánh giá Trung tâm HTCĐ.   

  

Ông Thạch Sone - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh

Phát biểu tham luận tại lớp tập huấn


Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam chỉ đạo Hội Khuyến học các cấp cần thực hiện một số nội dung như: Tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có tại địa phương phục vụ hoạt động của trung tâm, huy động sự tham gia của cán bộ nghỉ hưu và những người có khả năng chuyên môn tham gia giảng dạy ở các TTHTCĐ. Đổi mới nội dung, phương thức dạy và học gắn với mục tiêu đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời của địa phương, đào tạo nguồn nhân lực tại chổ và xây dựng các mô hình học tập. Hoàn thiện bộ máy tổ chức, cơ chế vận hành gắn với hoạt động của trung tâm HTCĐ với sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, khóm-ấp văn hóa, nâng cao năng lực quản lý và bồi dưỡng chuyên môn cho báo cáo viên Trung tâm HTCĐ. Phối hợp với các lực lượng xã hội, đảm bảo sự tác động qua lại hiệu quả giữa giáo dục chính quy với không chính quy và phi chính quy, xây dựng thiết chế giáo dục - văn hóa trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra, đánh giá có hiệu quả các hoạt động giáo dục của Trung tâm HTCĐ, kịp thời tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến, khen thưởng và tôn vinh mọi tấm lòng, mọi công sức cho phát triển của Trung tâm HTCĐ./.

                                                                                                                                                Tin, ảnh: Liền Em

Tổng số người truy cập