Cở chữ: 02:04 PM,26/02/2019
Tỉnh ủy Trà Vinh chúc Tết các trí thức tiêu biểu xuân Kỷ Hợi 2019

Chiều ngày 30/01/2019, tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trần Bình Trọng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thay mặt Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt và chúc Tết trí thức tiêu biểu xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Đồng chí Trần Bình Trọng phát biểu ý kiến với các trí thức tiêu biểu

Đồng chí Trần Bình Trọng đã thông báo cho các đại diện trí thức kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 của tỉnh, trong đó nhấn mạnh việc chuyển biến tích cực về chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên, tạo được nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao; toàn tỉnh có 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tiểu Cần đạt chuẩn huyện NTM và thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 29.733 tỷ đồng. Thu hút 89 dự án đầu tư (có 02 dự án ở nước ngoài), tăng 37 dự án (có 31/89 dự án đi vào hoạt động). Phát triển mới 349 doanh nghiệp, 37 Hợp tác xã (HTX), nâng tổng số có 2.195 doanh nghiệp, 153 HTX; công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công được thực hiện tốt . Giải quyết việc làm mới cho 23.400 lao động. Giảm 2,44% hộ nghèo (hộ nghèo Khmer giảm 4,49%), đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người hơn 43 triệu đồng/người/năm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định v.v…
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua có sự đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức tỉnh nhà. Qua đó, thay mặt Tỉnh uỷ, đồng chí mong muốn đội ngũ trí thức của tỉnh tiếp tục đồng hành, bám sát phương châm hành động năm 2019 của Tỉnh uỷ “Hành động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Sáng tạo, Về đích”, đóng góp ý kiến, sáng kiến phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019.
Cuối cùng Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chúc các trí thức tiêu biểu bước sang năm mới Kỷ Hợi năm 2019 dồi dào sức khỏe, tràn đầy sức sáng tạo, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công mới./.
                                                                                                                                            Tin, ảnh: Hiền Hưng

Tổng số người truy cập