HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO CUỘC THI TIẾN HÀNH TRIỂN KHAI CHẤM ĐIỂM SẢN PHẨM CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TỈNH TRÀ VINH LẦN THỨ 4 (2015 – 2016) [24/08/2016]

Ngày 01/8/2016, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức họp Hội đồng giám khảo Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 4 (2015- 2016) nhằm triển khai quy chế chấm điểm, đồng thời thành lập các tiểu Ban Giám khảo để tiến hành chấm điểm các sản phẩm dự thi Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 4 (2015 - 2016).
1

Tổng số người truy cập