Cở chữ: 09:03 AM,02/09/2016
HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO CUỘC THI TIẾN HÀNH TRIỂN KHAI CHẤM ĐIỂM SẢN PHẨM CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TỈNH TRÀ VINH LẦN THỨ 4 (2015 – 2016)

Ngày 01/8/2016, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức họp Hội đồng giám khảo Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 4 (2015- 2016) nhằm triển khai quy chế chấm điểm, đồng thời thành lập các tiểu Ban Giám khảo để tiến hành chấm điểm các sản phẩm dự thi Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 4 (2015 - 2016).

Họp Hội đồng Giám khảo

                     Tổng số, có 105 sản phẩm dự thi đủ điều kiện đưa vào chấm điểm. Hội đồng Giám khảo đã quyết định thành lập 04 Tiểu Ban Giám khảo chấm điểm, gồm các lĩnh vực: lĩnh vực Đồ dùng dành cho học tập và Phần mềm tin học (25 sản phẩm); Lĩnh vực Sản phẩm thân thiện với môi trường (31 sản phẩm); Lĩnh vực Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em (30 sản phẩm) và Lĩnh vực Bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế (19 sản phẩm).
Từ ngày 02/8/2016 đến ngày 23/8/2016, các Tiểu Ban Giám khảo đã hoàn tất việc chấm điểm các sản phẩm dự thi.

 

Tiểu Ban Giám khảo chấm điểm lĩnh vực “Sản phẩm thân thiện với môi trường”

Em Phạm Văn Trình, đơn vị trường THPT Dương Háo Học trình bày sản phẩm dự thi
“Máy diệt muỗi hiệu quả, thân thiện”, lĩnh vực Sản phẩm thân thiên với môi trường.

Em Nguyễn Nhật Minh, đơn vị Trường THPT Nguyễn Văn Hai, huyện Càng Long
trình bày sản phẩm dự thi “Robot trinh sát”, lĩnh vực Sản phẩm thân thiên với môi trường.


Em Mai Công minh, Châu Phúc Lợi trường THPT Hòa Minh trình bày
sản phẩm dự thi “Thiết bị lọc khí thông minh”, lĩnh vực Sản phẩm thân thiên
 với môi trường.

Em Dương Quang Trung, đơn vị trường THPT Nguyễn Thiện Thành, TP Trà Vinh trình bày sản phẩm dự thi “Trà dược”, lĩnh vực Sản phẩm thân thiên với môi trường.

Tiểu Ban Giám khảo chấm thi lĩnh vực "Bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế"

Tiểu Ban Giám khảo chấm thi lĩnh vực “Đồ dùng dành cho học tập
và Phần mềm tin học”

Tiểu Ban Giám khảo chấm thi lĩnh vực “Các dụng cụ sinh hoạt gia
 đình và đồ chơi trẻ em”

                                                                                                 Tin, ảnh: Văn Vũ – Văn Đông – Hiền Hưng


Tổng số người truy cập