Cở chữ: 09:15 AM,06/09/2017
Hội Khuyến học Việt Nam đào tạo tập huấn viên về bình đẳng giới và lồng ghép giới trong quản lý, điều hành, tổ chức các hoạt động tại trung tâm học tập cộng đồng

Từ ngày 02/8/2017 đến ngày 03/8/2017 tại tỉnh Lâm Đồng, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức khóa đào tạo tập huấn viên về bình đẳng giới và lồng ghép giới trong quản lý, điều hành, tổ chức các hoạt động tại Trung tâm Học tập cộng đồng.

Ông Nguyễn Xuân Ngọc - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng Phát biểu chào mừng đại biểu về dự tập huấn

Đến dự khóa tập huấn có Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; Bà Phạm Thị Hòe - Phó Chủ tịch Hội KHVN; Bà Trần Phương Nhung - Giám đốc Chương trình giới, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội; các Văn phòng, ban trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam.
Tham dự lớp tập huấn có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng Hội Khuyến học 6 tỉnh Miền Đông, 5 tỉnh Tây Nguyên và 9 tỉnh Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
Tại lớp tập huấn: Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Tất Dong nhận định:
Trên thực tế mọi người đều bàn đến chuyện bình đẳng của phụ nữ nhiều hơn, bức xúc hơn, bình đẳng giới là sự bình quyền của 2 giới cả Nam và Nữ.
Trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) là thiết chế cơ bản thì phải đặt mục tiêu lôi cuốn mọi người tham gia học tập, không phân biệt Nam và Nữ, coi Trung tâm HTCĐ là cơ sở tiếp cận tri thức mới, lĩnh hội những thành quả công nghệ mới. Tuy nhiên đối với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thì phải tạo điều kiện để họ tham gia học tập, giúp họ nhận thức được, chỉ có học mới cải thiện đời sống, mới xác lập được quyền bình đẳng trong xã hội.

 

Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội KHVN

 Phát biểu tại lớp tập huấn

Đại biểu về dự tập huấn chia nhóm để thảo luận về bình đẳng giới


Trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động của Trung tâm HTCĐ, Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Tất Dong yêu cầu cơ sở cần thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo như sau:
 - Trung tâm HTCĐ coi mọi người dân là đối tượng phục vụ của mình, người dân được học tại Trung tâm đều được bình đẳng trong dịch vụ thông tin và tri thức do Trung tâm cung ứng, không phân biệt tuổi tác, giới tính, vị thế xã hội, trình độ học vấn, nghề nghiệp … thực hiện đúng phương châm hoạt động: Trung tâm HTCĐ là thiết chế giáo dục không chính quy của dân, do dân và vì dân.
 - Luôn quán triệt tư tưởng chỉ đạo theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng chính phủ, mọi người dân đều được tiếp cận với việc học và được học tập suốt đời để trở thành người có tay nghề, có năng suất lao động cao, cải thiện cuộc sống và có nhiều đóng góp cho xã hội.
 - Bất bình đẳng giới là một rào cản cần phải gỡ bỏ trong hoạt động giáo dục, văn hóa, xã hội … Bất bình đẳng giới sẽ dẫn đến tai hại như thiếu dân chủ, thiếu tôn trọng quyền học tập …  

 

 

Bà Trần Phương Nhung - Giám đốc Chương trình giới, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội

(thứ 5 từ trái sang) Trao giấy chứng nhận cho các học viên


Vì vậy, trong quá trình quản lý, đều hành, tổ chức các hoạt động tại Trung tâm HTCĐ trách nhiệm của những người quản lý, điều hành cần phải quan tâm đến giới Nữ trong hoạt động của Trung tâm HTCĐ.

                                                                                                                                                Tin, ảnh: Liền Em

Tổng số người truy cập