Cở chữ: 08:18 AM,14/08/2018
Ghi nhận từ buổi tọa đàm Mặt trận Tổ quốc nâng cao hiệu quả vận động,giám sát xây dựng nông thôn mới

Vừa qua tại tỉnh Sóc Trăng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tọa đàm về chủ đề “Mặt trận Tổ quốc nâng cao hiệu quả vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới” với lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 12 tỉnh miền Tây Nam bộ. Tại buổi tọa đàm đại biểu các tỉnh có nhiều ý kiến, hiến kế quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đang được cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương triển khai thực hiện. Kết quả xây dựng nông thôn mới đã từng bước làm thay đổi bình diện xã hội trên địa bàn nông thôn, rút ngắn khoảng cách, chênh lệch về mức sống và chất lượng đời sống giữa nông thôn với thành thị. Ở từng địa phương, công tác tham gia xây dựng nông thôn mới của MTTQ Việt Nam được triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Theo báo cáo tại hội nghị, đến nay, cả nước có 3.289 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 36,84%); 53 đơn vị cấp huyện thuộc 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đối với các tỉnh miền Tây Nam bộ, hiện có 482 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 07 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chia sẻ tại hội nghị, ông Trần Việt Hoàng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, đến cuối tháng 5/2018, Trà Vinh có 30/85 xã đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (chiếm 35,29%); 23/85 xã đạt danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới (theo Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL, ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”); 238/682 ấp đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 34,9%); 150.516/223.323 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, nông thôn mới (chiếm 67,4%). Đặc biệt, tỉnh Trà Vinh đã sáp nhập các Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh thành một; đồng thời sáp nhập Bộ tiêu chí xã văn hóa với Bộ tiêu chí xã nông hôn mới, Bộ tiêu chí ấp văn hóa với Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới và triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, ông Trần Việt Hoàng cũng cho biết, một trong những điều còn bất cập hiện nay đó là ở ấp, mặc dù tỉnh đã thống nhất tiêu chí ấp văn hóa và ấp nông thôn mới chung một Bộ tiêu chí nhưng về hồ sơ và danh hiệu vẫn thực hiện riêng biệt (01 bộ hồ sơ ấp văn hóa, 01 bộ hồ sơ ấp nông thôn mới; danh hiệu ấp văn hóa và danh hiệu ấp nông thôn mới) theo hướng dẫn của hai cơ quan chức năng ở Trung ương là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua đó, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị Mặt trận Trung ương cần phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét thống nhất chung một bộ hồ sơ và một danh hiệu đối với ấp văn hóa và ấp nông thôn mới nhằm giảm bớt thời gian, kinh phí, hồ sơ, thủ tục và áp lực đối với cơ sở; phối hợp các Bộ, ngành Trung ương sớm tham mưu Chính phủ sáp nhập các Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thành một Ban Chỉ đạo để thống nhất chỉ đạo chung trong cả nước; đồng thời xem xét bãi bỏ Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL, ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” để tránh chồng chéo, bất cập trong tổ chức thực hiện. Trong khi đó, ông Lâm Dũng Liêm, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho rằng hiện nay ở cơ sở có “quá nhiều” danh hiệu về văn hóa và nông thôn mới, qua đó ông Liêm kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương cần thống nhất ban hành quy trình chung trong tổ chức thực hiện, tránh hình thức, gây tốn kém. Bên cạnh đó, ông cũng kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương cần có chính sách hỗ trợ đầu ra nông – lâm sản của nông dân và có định hướng thị trường để nông dân sản xuất có hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện đời sống; các Viện, trường cần nghiên cứu hỗ trợ các tỉnh ven biển có giải pháp hữu hiệu để hạn chế bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn. Ông Lê Dũng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị Trung ương cần ưu tiên và tập trung vốn cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và phải theo điều kiện đặc thù của từng địa phương, tránh “cào bằng” chung giữa các tỉnh với nhau… Bên cạnh đó, đại biểu các tỉnh cũng tập trung thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm và phản ánh  những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương…
Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, ông Trần Văn Sinh, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam các tỉnh miền Tây Nam bộ trong tham gia xây dựng nông thôn mới những năm qua, từ đó đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo được niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Qua đó, đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, MTTQ Việt Nam các cấp cần tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nhằm phát huy tính hiệu quả của các tiêu chí, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội để kết quả xây dựng nông thôn mới ngày càng thiết thực và nâng cao./.
                                                                                                                                         Tin, ảnh: Linh Phương

Tổng số người truy cập