Tin kinh tế hợp tác xã

Ngày 7/8/2018 ông Nguyễn Thế Phương- Tổ công tác 1060, thuộc Cục kinh tế hợp tác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Bùi Thiết Côn – Tỉnh ủy viên, bí thư  huyện ủy và ông Nguyễn Văn Diệp – Phó chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần có buổi làm việc với hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Hiếu Tử. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Đảng ủy – UBND xã Hiếu Tử và các thành viên của HTX nông nghiệp Hiếu Tử.

Tin khác

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp của huyện ủy, UBND huyện Tiểu Cần, những năm qua xã Hùng Hòa đã vận động nhân dân thực hiện việc chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng màu và các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Đồng thời chỉ đạo, tổ chứcvận động thành lập các THT, HTX nhằm hỗ trợ nông dân trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và liên kết đầu ra cho các sản phẩm của THT, HTX.

Quy hoạch kế hoạch

Tổng số người truy cập