Tin kinh tế hợp tác xã

Ngày 15 tháng 02 năm 2019, Hợp tác xã thương mại dịch vụ (TMDV) Trà Cú tổ chức Đại hội thường niên nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đến dự đại hội có đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thị trấn Trà Cú cùng các thành viên Hợp tác xã TMDV Trà Cú.

Tin khác

Những năm qua huyện Tiểu Cần đã xác định phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất và giá trị để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Đây được coi là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân và góp phần làm cho mùa xuân ở vùng nông thôn ngày thêm khởi sắc.

Quy hoạch kế hoạch

Tổng số người truy cập