Cở chữ: 02:45 PM,06/03/2019
Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2018 và triển khai phương hướng nhiêm vụ năm 2019

Ngày 23/01/2019, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự Hội nghị có ông Phạm Quốc Dũng- Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Đồng chí Hà Quốc Hẩm-Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh. Các đồng chí ủy viên BCH, các HTX và đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành trong tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

 

          Qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX tỉnh năm 2018 cho thấy kinh tế hợp tác, HTX tiếp tục phát triển các chính sách khuyến khích phát triển HTX được triển khai hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX. Trong năm 2018 thành lập mới 32 HTX đạt 128% so với kế hoạch. Nâng tổng số HTX toàn tỉnh đến cuối năm 148 HTX  với trên 25.466 thành viên.  Tồng số lao động  làm việc thường xuyên trong các HTX trên 1.463 người tăng 117% so với năm 2017. Về kết quả sản xuất kinh doanh ước đạt 3,786 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận bình quân ước đạt 313,9 triệu đồng/HTX. Tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả hơn 35%.  Trình độ cán bộ quản lý HTX được nâng lên rõ rệt số cán bộ có trình từ cao đẳng trở lên chiếm trên 34%.  Năm 2018,  Liên minh HTX tỉnh đã sử dụng các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và đối ứng từ các Dự án trong và tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật HTX 2012 trên 2.467 cán bộ xã, ấp và người dân; về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho  quản lý, điều hành cho HTX, QTDND trong năm đã tồ chức trên 12 lớp. 
          Đối với tiếp cận chính sách khuyến khích phát triển HTX đến nay các HTX đã thu hút được trên 138 lao động có trình độ từ cao đằng trở lên về làm việc tại HTX. Có 08 HTX  đã có quyết định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo Nghị Quyết 56/2018/NQ-HĐND tỉnh. Ngoài ra, trong năm 2018 Liên minh HTX tỉnh đã hỗ trợ các HTX tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ HTX tỉnh, Quỹ hỗ trợ trung ương và quỹ quốc gia giải quyết việc làm với trên 4,9 tỷ đồng.
          Năm 2019, thực hiện phương châm của Liên minh HTX Viêt Nam là “Đoàn kết- Kỷ cương-Bứt phá-Sáng tạo- Hiệu quả” Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh đã đề ra mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác là: Đẩy mạnh việc củng cố, phát triển  kinh tế tập thể. Khắc phục những hạn chế yếu kém, kiên quyết giải thể các HTX ngưng hoạt động. Nâng cao chất lượng hoạt động của THT, HTX trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc, giá trị HTX và các quy định của pháp luật.  Tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển  KTTT, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của thành viên và cộng đồng dân cư.  Để thực hiện mục tiêu trên Ban chấp hành đã đưa ra 06 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012; Tuyên truyền nâng cao nhận thức về HTX;  Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển KTTT đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng và hiệu quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực KTTT sau khi chuyển đổi, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất của HTX; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với KTTT; Huy động lực lượng toàn xã hội, tồ chức đoàn thể thúc đẩy phát triển KTTT.

Tin, ảnh: Trung Vẹn

In bài

Tin liên quan

12345...

Quy hoạch kế hoạch

Tổng số người truy cập