Cở chữ: 02:59 PM,06/03/2019
Vai trò của phụ nữ hiện nay trong phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã

          Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã là chiến lược rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng, đây là loại hình kinh tế được hình thành và phát triển trong nền kinh tế thị trường. Có thể nói kinh tế hợp tác, Hợp tác xã có vai trò, vị trí quan trọng trong việc giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống cho đông đảo người lao động, tạo sự ổn định về chính trị - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.Hội nghị thành lập HTX Tân Qui, huyện Cầu Kè

 

          Trên cơ sở ký kết chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về “Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã giai đoạn 2017 - 2021”. Thời gian qua Liên minh Hợp tác xã và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tăng cường công tác phối hợp, tranh thủ các nguồn lực xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức như: thực hành tiết kiệm, tăng cường khai thác các nguồn vốn hỗ trợ hội viên vay phát triển sản xuất, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm.
          Các mô hình phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ ngày càng đa dạng ở các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và chế biến nông sản; phát triển ngành nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp; kinh doanh, dịch vụ tổng hợp... Bên cạnh đó, nhiều hội viên, phụ nữ tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong xã hội.
Việc triển khai các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong phụ nữ đang ở bước đầu, tuy nhiên đã khẳng định hướng đi đúng hướng trong công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
          Được biết, hiện nay nhiều HTX ra đời, trong đó có các HTX do hội viên phụ nữ tự vận động để thành lập, tiêu biểu như: HTX may mặc Nguyên Cường, với 9 thành viên, vốn điều lệ 100 triệu đồng, HTX hoạt động ở lĩnh vực may mặc đã giúp nhiều phụ nữ có thêm việc làm, tăng thu nhập. Đặc biệt vào cuối tháng 6 năm 2018, tại ấp Tân Qui 2, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, các sáng lập viên Hợp tác xã tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã Tân Qui, với sự tham gia của gần 20 thành viên là phụ nữ ấp Tân Qui 2, vốn điều lệ 35 triệu đồng, ngành nghề kinh doanh là cung ứng vật tư nông nghiệp, cung ứng và sản xuất giống cây ăn trái, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, nhận đan gia công các mặt hàng thủ công xuất khẩu, may mặc. Đây là mô hình mới được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cầu Kè và sự hỗ trợ, tư vấn của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quan tâm, tư vấn để đi vào hoạt động đúng Luật HTX năm 2012. Qua quá trình hoạt động, HTX còn tham gia hội thi phát triển ý tưởng khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp năm 2018 do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức, kết quả hội thi HTX đạt giải nhì với ý tưởng kinh doanh: Nấm Bào ngư Tân Qui.
          Qua quá trình vận động thành lập HTX, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để HTX hoạt động hiệu quả, Liên minh HTX tỉnh phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh để các HTX thành lập sẽ là tiền đề để nhân rộng mô hình này ra toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu của phụ nữ hiện nay trong xây dựng và phát triển kinh tế.
          Trong thời gian tới để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong việc phát triển kinh tế hợp tác tại địa phương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục  phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tiếp tục định hướng, hỗ trợ cho hội viên hội phụ nữ phát triển rộng rãi mô hình kinh tế hợp tác với nhiều hình thức, quy mô đặc biệt là duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình tổ hợp tác, Hợp tác xã do phụ nữ làm ăn có hiệu quả.

Thanh Thảo

In bài

Tin liên quan

12345...

Quy hoạch kế hoạch

Tổng số người truy cập