Cở chữ: 03:44 PM,08/10/2018
Tiểu Cần: Hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất

          Thời gian qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã tạo điều kiện giúp nhiều hội viên nông dân huyện Tiểu Cần tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.Mô hình trồng màu của THT trồng màu ấp Ngãi Phú 1, xã Ngãi Hùng.

 

          Ông Huỳnh Văn Hữu, Tổ trưởng Tổ hợp tác (THT) trồng màu ấp Ngãi Phú 1 cho biết: Trong tháng 02/2018, Hội Nông dân xã Ngãi Hùng phối hợp với Hội Nông dân huyện Tiểu Cần giải ngân 200 triệu đồng cho 14 thành viên của THT trồng màu ấp Ngãi Phú 1 vay thực hiện mô hình trồng màu xuống chân ruộng lúa kém hiệu quả, trung bình mỗi thành viên được vay từ 05 - 25 triệu đồng, lãi suất 0,7%/tháng, thời hạn vay 12 tháng. Các loại màu được các thành viên chọn trồng, như các loại họ cải, khổ qua, dưa leo,… theo đó, các hộ tham gia mô hình còn được tập huấn chuyển giao khoa học-kỹ thuật. Hiện trồng màu có giá ổn định, cụ thể: Khổ qua 6.000 đồng/kg, dưa leo 5.000 đồng/kg, các loại họ cải 5.000-6.000 đồng/kg,… với giá này, trung bình mỗi héc-ta lợi nhuận 100 triệu đồng/ha/năm, tăng gấp 03-04 lần so với độc canh cây lúa.
          Cũng bằng nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương, năm 2016, Hội Nông dân xã Ngãi Hùng giải ngân 500 triệu đồng cho 20 thành viên của 02 THT nuôi bò ấp Chánh Hội A và ấp Chánh Hội B nuôi bò sinh sản. Ông Võ Văn Tám, thành viên THT ấp Chánh Hội A cho biết: Có được nguồn vốn vay ưu đãi, các thành viên của THT mạnh dạn trồng trồng cỏ kết hợp với xây dựng chuồng trại phục vụ chăn nuôi. Không chỉ tiếp vốn, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho các thành viên của THT. Năm 2016, gia đình tôi được Hội Nông dân xã Ngãi Hùng phối hợp với Hội Nông dân huyện Tiểu Cần giải ngân cho tôi vay được 25 triệu đồng, gia đình tôi mua 02 con bò sinh sản. Hiện đàn bò gia đình ông Tám có số lượng 05 con. Theo ước tính của ông Tám, cứ 03 năm, mỗi con bò cái sẽ đẻ ra 02 con bò nghé, lợi nhuận hơn 01 triệu đồng, đây là nguồn thu nhập tăng thêm góp phần phát triển kinh tế gia đình. Ngoài hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi bò sinh sản, Hội Nông dân các cấp của huyện Tiểu Cần còn động viên nông dân trong xã tham gia các THT về trồng trọt, chăn nuôi, từng bước ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp.
          Ông Phạm Văn Toàn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngãi Hùng cho biết: Từ năm 2016 đến nay, Hội đã tranh thủ với Hội cấp trên hỗ trợ nguồn vốn Qũy HTND cho 34 hộ vay với số tiền 700 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn Qũy HTND huyện đầu tư cho 01 THT trồng màu ấp Ngãi Phú 1 với số tiền 200 triệu đồng, có 14 hộ vay; vốn Qũy HTND Trung ương đầu tư Dự án nuôi bò sinh sản cho 02 THT ở ấp Chánh Hội A và Chánh Hội B, tổng số tiền 500 triệu đồng, có 20 hộ vay. Tuy nguồn vốn vay chưa cao, với mức vay tối đa chỉ 05 - 25 triệu đồng/hộ nhưng qua đó cũng giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, có thêm thu nhập kinh tế hộ.
          Thời gian tới, các cấp Hội phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương trực tiếp xuống khảo sát địa bàn, nhu cầu và mục đích sử dụng vốn vay của các hộ nông dân trên địa bàn nhằm hỗ trợ vốn vay đúng đối tượng. Khi các hộ vay vốn, các cấp Hội tư vấn phương án sản xuất, kinh doanh, cách quản lý, sử dụng, giúp hội viên, nông dân phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Với vai trò “bà đỡ” của nông dân, thời gian tới, ngoài việc phát huy hiệu quả các nguồn hỗ trợ, Hội sẽ tiếp tục vận động cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng nguồn quỹ ở cơ sở cũng như tranh thủ các nguồn vốn ưu đãi khác như vốn của Ngân hàng CSXH, các dự án của Trung ương, tỉnh, huyện để giúp hội viên, nông dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
          Hiện nguồn vốn Qũy HTND các cấp đã và đang phát huy được hiệu quả, đặc biệt là đối với các hội viên nông dân thực hiện các mô hình phát triển kinh tế vừa và nhỏ. Quỹ HTND giúp hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Tiểu Cần xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, từng bước nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, XDNTM.

Bài, ảnh: PHAN TUẤN

In bài

Quy hoạch kế hoạch

Tổng số người truy cập