Cở chữ: 11:09 AM,06/03/2019
Tiểu Cần: hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và thành lập các tổ hợp tác

Vừa qua UBND huyện Tiểu Cần đã ký đồng ý phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 của Ban thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ huyện.Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tạo điều kiện cho nhiều phụ nữ nông thôn

 

          Mục tiêu của kế hoạch này là nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp. Qua đó khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ. Đồng thời tạo điều kiện khuyến khích phụ nữ thực hiện các ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác (THT), tổ liên kết sản xuất và hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp mới thành lập của phụ nữ thông qua chuỗi các dịch vụ hỗ trợ chất lượng, bền vững phù hợp với điều kiện thực tế, đóng góp tích cực trong thực hiện các mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu cụ thể: có 90% cán bộ hội chuyên trách trong huyện được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; hỗ trợ 100 phụ nữ khởi sự doanh nghiệp và khởi nghiệp; phối hợp hỗ trợ thành lập 06 THT do phụ nữ quản lý; các THT mới thành lập, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ được tư vấn, đào tạo kết nối, hỗ trợ phát triển kinh doanh. Đối tượng được tham gia trong kế hoạch này là những phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, các THT, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ. Trong đó ưu tiên đối tượng phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp.

 

Nhiều phụ nữ cơ sở tham gia tư vấn hướng dẫn nghề nghiệp để khởi nghiệp


          Kế hoạch trên được thực hiện tại địa bàn 11/11 xã, thị trấn trong huyện và chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1: 2017 – 2020, giai đoạn 2: 2021 – 2025.

Tin, ảnh: Khắc Phú

In bài

Quy hoạch kế hoạch

Tổng số người truy cập