Cở chữ: 09:03 AM,08/11/2018
Tiểu Cần: Vai trò kinh tế tập thể trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng liên kết, tiêu thụ sản phẩn

          Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiểu Cần trong thời gian qua bước đầu đã mang lại hiệu quả, kết quả toàn huyện đã huyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây màu được 761,37ha, nhiều diện tích chuyển đổi bước đầu cho thu nhập tăng từ 1,5-02 lần so với trồng lúa. Giá trị sản xuất trên cùng 01 đơn vị diện tích trồng trọt không ngừng tăng, từ 50 triệu đồng/ha/năm (năm 2013) nay tăng lên 110 triệu đồng/ha/năm và giá trị diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 325 triệu đồng/ha/năm. Đặc biệt trong tiêu thụ sản phẩm, vai trò của kinh tế hợp tác, hợp tác xã từng bước được phát huy, thông qua liên kết với các doanh nghiệp (DN) đã nâng cao được chuỗi giá trị của nhiều sản phẩm trên cây lúa, cây mía và rau màu…Nông dân chăm sóc lúa vụ thu-đông mùa trong mô hình cánh đồng lớn ở xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần

 

          Hiện huyện có 10 hợp tác xã (HTX), với 1.613 thành viên, vốn điều lệ 16,350 tỷ đồng, duy trì 08 mô hình cánh đồng lớn diện tích 1.886,78 ha với 1.911 hộ tham gia và 133 tổ hợp tác (THT) với 3.777 thành viên (106 THT sản xuất lúa chất lượng cao; 07 THT trồng màu; 02 THT thu hoạch và sản xuất mía; 06 THT trồng dừa và 12 THT chăn nuôi)...Thông qua đó, trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiểu Cần; vai trò KTHT, HTX đã tác động tích cực vào xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Các địa phương trên địa bàn đã duy trì mô hình cánh đồng lớn, kêu gọi được các DN tham gia cung ứng vật tư đầu vào phục vụ sản xuất thông qua các đại lý, HTX nông nghiệp. Hiện trên địa bàn huyện có 06 điểm liên kết sản xuất-tiêu thụ sản phẩm với sự tham gia của 06 DN và 06 HTX (năm 2015 thực hiện tiêu thụ 4.814 tấn lúa hàng hóa; năm 2016 được 3.636 tấn; năm 2017 được 8.737 tấn), Trên cây mía, các đơn vị đã tham gia liên kết tiêu thụ qua hợp đồng với hộ trồng mía trên 166.260 tấn. 
          Với lợi thế là huyện có diện tích canh tác lúa tương đối ổn định (12.000ha/vụ) và sản xuất 03 vụ/năm; trong xác định sản phẩm chủ lực đối với cây lúa được huyện Tiểu Cần định hướng xây dựng 900ha trên địa bàn 09/11 xã, thị trấn (100ha/xã) theo hướng hữu cơ sinh học. Và cơ cấu từng loại giống sẽ được phân bố phù hợp theo điều kiện thổ nhưỡng của từng xã, nhằm đảm bảo tính thích nghi và có khả năng mở rộng trong thời gian tới. Trong thực hiện chuỗi giá trị về cây lúa hiện nay, các xã đã gắn kết được vào mô hình cánh đồng lớn và phong trào xây dựng xã văn hóa-nông thôn mới. Thông qua các nguồn vốn hỗ trợ trong đầu tư sản xuất để giúp nông dân từng bước ổn định, duy trì sản xuất lúa chất lượng cao. Ngoài cây lúa, đối với cây dừa hiện trên địa bàn huyện có trên 5.000ha và tập trung nhiều ở 09 xã. Do đó, trong xác định sản phẩm chủ lực của cây dừa cũng được huyện chú trọng đến tính liên kết xây dựng chuỗi cây dừa; trong canh tác tập trung đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật để góp phần làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm từ cây dừa cũng được liên kết với các DN để thu mua, chế biến…nhằm làm gia tăng giá trị kinh tế, góp phần giải quyết lao động tại chỗ cho địa phương.
           Theo ông Vũ Quang Cường, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiểu Cần, cho biết: thực hiện nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, tiết kiệm chi phí sản xuất và hướng đến sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm, gắn với ứng dụng công nghệ cao vào trong canh tác. Trong liên kết được huyện chủ động mời gọi các DN tham gia bao tiêu sản phẩm thông qua các HTX, THT. Đến nay, trên địa bàn huyện có 01 DN tham gia đầu tư vào cơ sở giết mổ tập trung; 06 DN tham gia chuỗi liên kết, xây dựng cánh đồng lớn; 01 DN đầu tư vào cây bắp; 01 DN đầu tư vào cây mía.
          Thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ năm 2018 đến năm 2020, theo đó, Tiểu Cần sẽ chuyển 1.680,38ha diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác (cây hàng năm 1.209ha; cây lâu năm 471ha); riêng năm 2018 chuyển 516,28ha (cây hàng năm 340,58ha, cây lâu năm 175,7ha). Xây dựng mô hình trồng lúa sử dụng 40% phân bón hữu cơ.
          Theo BCĐ huyện, để định hướng và tập trung phát triển kinh tế tập thể gắn với tái cơ cấu trong nông nghiệp trong thời gian tới, phấn đấu đến năm 2020 khu vực KTTT, HTX có vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của địa phương; huyện sẽ tập trung lãnh, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT”, Kết luận số 56-KL/NQ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), Luật HTX năm 2012...Hỗ trợ các HTX, THT trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện cho các HTX, THT tham gia vào các chương trình, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là trong xây dựng NTM. Triển khai các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với KTTT...Củng cố, phát triển HTX nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị theo hướng đa dạng hóa dịch vụ đầu vào, đầu ra; nâng cao trình độ quản lý HTX; xây dựng mỗi xã, thị trấn có 01 sản phẩm chủ lực và huyện có 01-02 sản phẩm có thương hiệu. Đặc biệt đến cuối năm 2018, huyện xây dựng và ra mắt Liên hiệp HTX theo ngành hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn.

Bài, ảnh: HỮU HUỆ

In bài

Quy hoạch kế hoạch

Tổng số người truy cập