Cở chữ: 01:42 PM,30/07/2018
Hội nghị thành lập HTX nông nghiệp Phong Thạnh

          Ngày 29/6/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè đã diễn ra hội nghị thành lập HTX. Đến dự hội nghị thành lập HTX, có đại diện Liên minh HTX tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cầu Kè và lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, cùng với 58 thành viên tham gia HTX.Hội nghị thành lập HTX Phong Thạnh

 

          Hợp tác xã Nông nghiệp Phong Thạnh có 58 thành viên tham gia với vốn điều lệ 300 triệu đồng, ngành nghề sản xuất kinh doanh là sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm; sản xuất rau màu theo hướng an toàn và phát triển theo hướng công nghệ cao; chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo mô hình kết hợp vườn-ao-chuồng, kết hợp vườn-ruộng-chuồng; dịch vụ cày xới, làm đất, thu hoạch và sau thu hoạch; hỗ trợ tiêu thụ các nông sản do thành viên sản xuất,…

 

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát HTX ra mắt hạ quyết tâm trước hội nghị


          Hội nghị đã bầu hội đồng quản trị gồm 03 thành viên, ban kiểm soát 03 thành viên. Ông Đinh Văn Toàn được thành viên tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc HTX nhiệm kỳ 2018-2023.

Ren Huỳnh

In bài

Quy hoạch kế hoạch

Tổng số người truy cập