Cở chữ: 02:31 PM,13/04/2019
Qũy tín dụng nhân dân Vinh Kim: Tổ chức Đại hội đại biểu thành viên tổng kết nhiệm kỳ 2017-2019

          Ngày 08 tháng 3 năm 2019, Quỹ Tín dụng nhân dân Vinh Kim tổ chức Đại hội đại biểu thành viên tổng kết nhiệm kỳ X (2017-2019) nhằm tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Đến dự đại hội có đại diện Liên minh HTX tỉnh, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Vinh Kim, cùng trên 150 đại biểu là đại diện thành viên của Quỹ Tín dụng nhân dân Vinh Kim đến dự.Đại hội đại biểu thành viên QTDND Vinh Kim tổng kết nhiệm kỳ 2017-2019

 

          Quỹ tín dụng nhân dân Vinh Kim được thành lập năm 1996 với vốn điều lệ ban đầu là 100 triệu đồng do 19 thành viên đóng góp, đến cuối năm 2018 có vốn điều lệ 2.417 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ 2017-2019, với phương châm “Tương trợ-Thân thiện-Cùng phát triển”, Quỹ tín dụng nhân dân Vinh Kim đã khai thác hỗ trợ các nguồn vốn tại chỗ nhằm đáp ứng vốn cho thành viên vay để tổ chức sản xuất kinh doanh-dịch vụ góp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống.
          Trong nhiệm kỳ qua, Quỹ tín dụng đã đạt được một số kết quả chủ yếu: Vốn huy động thực hiện năm 2017 là 67.446 triệu đồng đạt 103,8%, thực hiện năm 2018 là 75.577 triệu đồng đạt 94,5%. Dư nợ cho vay năm 2017 là 76.903 triệu đồng đạt 113%, dư nợ cho vay năm 2018 là 90.284 triệu đồng đạt 106,2%. Theo đó, phân phối lợi nhuận vào năm 2017 lợi nhuận đạt 841 triệu đồng, năm 2018 lợi nhuận đạt 878 triệu đồng.
          Quỹ tín dụng đã chủ động tìm đối tác mở rộng tín dụng, từng bước nâng cao dư nợ cho vay, đa dạng hóa loại hình cho vay như: vay trả dần từ tiền lương, cho vay trả góp tuần, cho vay hộ nông dân chăn nuôi, buôn bán nhỏ,… Đồng thời chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi để Quỹ tín dụng kịp thời cấp tín dụng đến tận tay thành viên, từng bước đáp ứng thỏa mãn nhu cầu về vốn sản xuất, kinh doanh ngành nghề và dịch vụ. Song song đó còn góp phần rất lớn trong việc đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi tại địa phương. Có thể nói, sự ra đời của Quỹ Tín dụng nhân dân đã góp phần củng cố niềm tin trong dân về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống của người dân tại địa phương.
          Ngoài ra trong nhiệm kỳ qua, Quỹ tín dụng còn tham gia thực hiện chính sách xã hội tại địa phương như: hiến máu tình nguyện, hỗ trợ hội khuyến học, hội trợ quỹ an sinh xã hội, ủng hộ quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng trụ sở ấp,… với số tiền trên 40 triệu đồng.

 

 Hội đồng quản trị QTDND Vinh Kim ra mắt đại hội

 

          Trong nhiệm kỳ tới, Quỹ tín dụng Vinh Kim tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tổ chức nhiều cuộc hội thảo khách hàng để tuyên truyền phổ biến về loại hình hoạt động của Quỹ tín dụng nhằm mục đích để tăng dư nợ, thu lãi và vốn được tốt hơn. Mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tăng 200 thành viên mới, dự kiến chia lợi tức cổ phần hàng năm phấn đấu đạt từ 16%/năm trở lên.

 Huỳnh Ren

In bài

Quy hoạch kế hoạch

Tổng số người truy cập