Cở chữ: 02:38 PM,12/04/2019
Quỹ Tín dụng nhân dân Nhị Trường: Công tác an sinh xã hội luôn được chú trọng

          Được thành lập vào năm 1996, đến nay Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND) Nhị Trường đã trên 20 năm hoạt động. QTDND ra đời, đã góp phần quan trọng trong thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương. Đặc biệt trong những năm gần đây công tác an sinh xã hội luôn được QTDND Nhị Trường chú trọng để hỗ trợ cho phong trào phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.Trụ sở QTDND Nhị Trường

 

          QTDND Nhị Trường, huyện Cầu Ngang là 01 trong 16 QTDND đang hoạt động ổn định và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, với 1.631 thành viên, vốn điều lệ 121,017 tỷ đồng. Theo báo cáo kết quả hoạt động, QTDND Nhị Trường có tổng nguồn vốn hoạt động ước đến 31/12/2018 đạt 119.108 triệu đồng, trong đó tổng dư nợ ước đạt 93.000 triệu đồng, lợi nhuận đạt 1.950 triệu đồng, tăng 50 triệu đồng so với cuối năm 2017.
          Qua quá trình hoạt động, Quỹ tín dụng nhân dân Nhị Trường luôn chấp hành nghiêm túc các giới hạn về tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định tại Thông tư số 32/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, theo đó trong năm 2018 duy trì về tỷ lệ an toàn vốn luôn ở mức trên 10%.
          Năm 2018 hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Nhị Trường ổn định và có chiều hướng diễn biến tích cực, góp phần ổn định kinh tế, hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn xã Nhị Trường. Các chỉ tiêu tăng trưởng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Với việc chú trọng công tác an sinh xã hội, hàng năm, QTDND Nhị Trường đã trích hàng chục triệu đồng từ nguồn quỹ phúc lợi của Quỹ để làm công tác từ thiện, an sinh xã hội, mục tiêu vì lợi ích cộng đồng. Cụ thể năm 2016-2017, QTDND Nhị Trường đã hỗ trợ xây dựng 05 căn nhà tình thương cho 05 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở xã với số tiền 23 triệu đồng/căn, tổng số tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở là 115 triệu đồng; hàng năm QTDND còn tặng từ 15-20 suất học bổng, với mỗi suất trị giá 01 triệu đồng và từ 06-10 xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng nhằm giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường. Riêng năm 2018 QTDND đã cấp 6 chiếc xe đạp, 15 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học, với tổng kinh phí thực hiện 22,5 triệu đồng, từ đó đã góp một phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia của xã.

 

Phòng giao dịch QTDND Nhị Trường

 

          Được biết, QTDND Nhị Trường là 01 trong 14 QTDND được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Trà Vinh đánh giá hoạt động xếp hạng A theo Thông tư 42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Với những kết quả đạt được, hy vọng năm 2019 và những năm tiếp theo QTDND Nhị trường sẽ là một trong những đơn vị phát triển ổn định, bền vững và đóng góp tích cực vào các phong trào kinh tế xã hội tại địa phương.

Ren Huỳnh

In bài

Quy hoạch kế hoạch

Tổng số người truy cập