Tổ chức và cơ cấu bộ máy

Tên cơ quan: Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853 439

Địa chỉ: Số 40, Nguyễn Thái Học, P.1, TPTV, tỉnh Trà Vinh.

 

Lãnh đạo:

1. Đ/c: Hà Quốc Hẩm - Chủ tịch.

           Điện thoại: 02943.853 759


2. Đ/c: Thái Phước Lộc - Phó Chủ tịch.

           Điện thoại: 02943.841.882 

 

3. Đ/c: Nguyễn Văn Nguyền - Phó Chủ tịch

           Điện thoại: 02943.841.288

 

4. Đ/c: Lê Thu Nhạn - Phó Chủ tịch

           Điện thoại: 02943.851.858


5. Văn phòng tổng hợp

           Điện thoại: 02943.853 439


6. Ban Tư vấn hỗ trợ

           Điện thoại: 02943.841 277


7. Ban Kiểm tra

           Điện thoại: 02943.841.641 

 

Quy hoạch kế hoạch

Tổng số người truy cập